Outlet Icon

Kan Jeg Planlime i 12 mm?

planlimt vask

Dette blir vi ofte spurt om!

Vedrørende planliming i 12mm kompositt finnes det to muligheter:

Vask/platetopp kan freses max 4mm i 12mm plate. Samme gjelder for underoppfrest, maks fres fra underside er 4mm.

For planliming av platetopp: Vi kan lage ett stort hull for platetopp (ikke fres) som er iht leverandørens platetopp utvendigmål + silikonkant iht leverandør + 2mm. Da må det festes beslag/plate/støtte for platetopp fra underside og platetopp hvile over denne. Slik at det ikke er belastning på stein.

Uansett alternativ, må det være gjennomgående støtte langs kjøkken overflate i form av plate i vater da 12mm ikke kan monteres over tomrom.

02.10.2019
Reviews
Få Pristilbud
Priskalkulator
Showroom 24/7